Untitled Document
 
 
작성일 : 20-10-28 15:52
제17회 안청학원 이사회 회의록
 글쓴이 : 안청중학교
조회 : 270  
   안청학원17이사회 회의록.pdf (127.3K) [28] DATE : 2020-10-28 15:52:15
2020학년도 제17차 학교법인 안청학원 이사회 회의록을 공개합니다.                        

 
   
 

 
주소 : 경기도 안성시 당목길 68 우편번호 : 17584
교무실 : 031-673-3123(08:40~16:40) | 행정실 : 031-673-3124(08:40~16:40) | 당직실 : 070-5143-8122(야간,휴일) | 팩스 : 031-675-3022
copyright(c)2010 Anchung Middle School. All rights reserved.