Untitled Document
 
 
작성일 : 20-02-25 14:34
신학기 감염병 단계 격상(심각) 발령 및 개학 연기 안내
 글쓴이 : 안청중학교
조회 : 10,569  

.


 
   
 

 
주소 : 경기도 안성시 당목길 68 우편번호 : 17584
교무실 : 031-673-3123(08:40~16:40) | 행정실 : 031-673-3124(08:40~16:40) | 당직실 : 070-5143-8122(야간,휴일) | 팩스 : 031-675-3022
copyright(c)2010 Anchung Middle School. All rights reserved.