Untitled Document
 
     2020년8월    
일요일 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
광복절
16 17
임시공휴일
18
개학
19 20 21 22
23 24 25
1학기 사정회
26 27 28 29
30 31          

 

 
주소 : 경기도 안성시 당목길 68 우편번호 : 17584
교무실 : 031-673-3123(08:40~16:40) | 행정실 : 031-673-3124(08:40~16:40) | 당직실 : 070-5143-8122(야간,휴일) | 팩스 : 031-675-3022
copyright(c)2010 Anchung Middle School. All rights reserved.